Definicja medycyny paliatywnej Światowej Organizacji Zdrowia:

„Aktywna, wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza opieką nieuleczalnie chorych oraz ich rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.” 

  • Uwolnienie lub uśmierzenie symptomów stanowi sedno terapii.

  • „paliatywny“ - „okryć“, „otoczyć“, (z łac. od „okryć płaszczem”)

  • SAPV - wyspecjalizowana ambulatoryjna opieka paliatywna

  • „Umieranie jest życiem, życiem przed śmiercią.“