Aby otrzymać fotograficzny widok ulicy przeciągnij żółtego ludzika z legendy na mapę, w punkcie przystanku "Wał Gocławski 01". Klikając duże strzałki można przesuwać się wzdłuż ulic. Fotografie z drogi do nas kończą się jeden dom przed Ośrodkiem.