Cztery Dharmy Gampopy

adminWykłady gościnne

Cztery Dharmy Gampopy

9 września 2019r.

Ośrodek KDC zaszczycił swoim wykładem Khenpo Damcio Dała z klasztoru Benchen w Kathmandu. Khenpo uzyskał gruntowne wykształcenie w swoim rodzimym klasztorze, pod kierunkiem Sangje Nienpy Rinpocze i Tengi Rinpocze, oraz w sziedrze (uniwersytecie klasztornym) klasztoru Szerabling w północnych Indiach (pod kierunkiem J.E. Situ Rinpocze).

Tematem wykładu były Cztery Dharmy Gampopy, które w tradycji Kagju stanowią esencję ścieżki prowadzącej do wyzwolenia. Khenpo podkreślił na wstępie, że te 4 zasady obejmują wszystkie buddyjskie nauki, od poziomu podstawowego po ostateczny.

Praojciec Kagju, wielki Gampopa, zawarł swój przekaz nauk w czterech kwintesencjonalnych zasadach:

  1. Oby mój umysł i umysły wszystkich istot zwróciły się ku Dharmie.
  2. Oby nasza Dharma stała się ścieżką.
  3. Oby nasza ścieżka została oczyszczona z ułudy (pomieszania).
  4. Oby ułuda ukazała się jako pierwotna mądrość.

Khenpo Damcio Dała omówił wszystkie cztery zasady, rozpoczynając od pierwszej, polegającej głównie na praktykowaniu czterech wstępnych przemyśleń: o cennym ludzkim odrodzeniu, nietrwałości i śmierci. Następnie przeszedł do znaczenia bodhiczitty, przyjmowania Schronienia i pracy z emocjami. A na końcu wyjaśnił, jak rozpocząć praktykę rozpoznawania pustości wszystkich zjawisk i jak ona prowadzi do ostatecznego wyzwolenia.

Khenpo Damcio Dała odwiedził ośrodek KDC w towarzystwie lamów z różnych klasztorów Kagju w Indiach i Nepalu, którzy prowadzili tegoroczne Kagju Mynlam w ośrodku Bencien Karma Kamtsang w Grabniku. Wykład z języka tybetańskiego tłumaczył Lama Rinczen, któremu za to serdecznie dziękujemy.