30.08-1.09 • Stopniowa medytacja pustki – Medytacja śrawaki nad nieistnieniem jaźni

Zapraszamy na kurs stopniowej medytacji pustki w Warszawskim Ośrodku Buddyjskim Karma Dechen Choling.

“Stopnie medytacji pustki” są serią praktyk medytacyjnych, które prowadzą do doświadczenia ostatecznej natury rzeczywistości. Kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi mistrza szkoły Karma Kagju – Khempo Tsultrima Gjamtso Rinpoczego (KTGR) i jest prowadzony przez jego uczniów. W tym roku medytacji pustki będzie nauczać uczennica KTGR i tłumaczka z języka tybetańskiego Birgit Scott.

“Stopnie medytacji pustki” podzielone są na pięć poziomów nauczanych w dwumiesięcznych odstępach. Uczestnicy kursu zapoznają się z kolejnymi aspektami nauk Buddy – zaczynając od pierwotnego, raczej prymitywnego, zdroworozsądkowego rozumienia, będą postępować przez coraz subtelniejsze poziomy aż do doskonałego rozumienia pustki.

I – medytacja śrawaki nad nieistnieniem jaźni
II – podejście czittamatry
III – madhjamaka swatantrika
IV – madhjamaka prasangika
V – pustka innego, podejście szentong

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na polski. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie online.

Tekst do pobrania: Stopnie medytacji pustki wg Khenpo Rinpocze

Jedną z wyróżniających właściwości nauczania Khenpo Tsultrima Gyamtso Rinpoczego (KTGR) jest to, iż na podstawie wytycznych JŚ XVI Karmapy, wskrzesił w tradycji Kagju, stopniową ścieżkę poglądu i medytacji ostatecznej bodhiczitty, a także tradycję miarodajnego poznawania. Rinpocze dokonał tego nie tylko w formie ustnego przekazu ale także w formie pisanej. Skutkiem tego jest szeroko znana książka: Progresywne stopnie medytacji pustki oraz teksty tybetańskie: Nauka o umyśle, Miarodajne poznawanie i Cudowny klucz.

Birgit Scott została uczennicą KTGR w kwietniu 1980 roku i pod jego kierownictwem odebrała wykształcenie tłumaczki z języka tybetańskiego. Dokonała licznych przekładów na język duński, w tym dzieło Gampopy: Klejnotowa ozdoba wyzwolenia i działo Maitrei – Odróżnianie zjawisk od ich natury.

Birgit podzieli się z nam radami otrzymanymi od Rinpocze z wykorzystaniem powyższych tekstów. W czasie kursu, na który składa się pięć weekendów, zaprezentuje nagrania wideo, na których Khenpo Rinpocze ukazuje esencję każdego poglądu. Ponadto pokaże jak wdrażać nauk każdego ze stopni w codziennym życiu. Praktykujący będą zachęcani do medytacji nad każdym ze stopni w 2 miesięcznych przerwach między stopniami.


View and Meditation on Emptiness, Ultimate Bodhichitta

One of the distinctive features of Rinpoche’s teaching activity is that he, based on the command of H.H. the 16th Karmapa, has revived the Kagyu tradition of ultimate bodhichitta’s progressive stages of view and meditation as well as the tradition of valid cognition. Rinpoche has not only done this in oral transmission but also in written compositions. This has resulted in the well-known English book Progressive Stages of Meditation on Emptiness as well as the Tibetan texts: Science of Mind, of Valid Cognition and Miraculous Key.

Birgit Scott has been a student of Rinpoche since April 1980 and, based on his guidance, her education as a Tibetan translator has resulted in numerous Danish translations, for example Lord Gampopa’s text Jewel Ornament of Liberation and Maitreya’s Distinguishing Phenomena and Pure Being.

Birgit will share the advice she has received by Rinpoche using all the above-mentioned texts. Over the course of five weekends there will be video recordings of Rinpoche stating the essentials of

each view, discussions on how to implement these steps into daily life, and participants will be encouraged to meditate on each stage during the 2 months interim between the weekends.


Udział w kursie jest wolny, ale wymaga uprzedniej rejestracji. Koszty kursu pokrywane są z dobrowolnych składek. Sugerowana darowizna za program 200 zł /osobę. Nr konta: PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871

Wydarzenie zostało zakończone.

Harmonogram

piątek, 30 sierpnia

19:30 - 21:00
otwarcie i wykład wprowadzający

sobota, 31 sierpnia

7:00 - 8:00
praktyka ludziong
joga ciała i umysłu (dla chętnych)
9:00 - 11:00
sesja I
11:30 - 13:00
sesja II
14:30 - 16:00
sesja III
17:30 - 18:00
dyskusja

niedziela, 1 września

7:00 - 8:00
praktyka ludziong
joga ciała i umysłu (dla chętnych)
9:00 - 11:00
sesja I
11:30 - 13:00
sesja II
14:30 - 16:00
sesja III i zakończenie

Data

30 08 2019 - 01 09 2019
Zakończone!

Czas

19:30 - 16:00

Darowizna

200 PLN • Numer konta: PL 20 1090 2590 0000 0001 3214 4871
Organizator: Ośrodek KDC

Miejsce

Organizator: Ośrodek KDC
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 49/U12, Warszawa 03-982
Karma Dechen Chöling

Organizator

Karma Dechen Chöling
Telefon
+48 601-70-70-55
Email
tomasz@marpa.pl; biuro@marpa.pl
Strona WWW
https://karmadechencholing.eu
Kod QR
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu