Image
Image
Karma Kagju
Image
Karma Kagju
Najwyższym zwierzchnikiem szkoły Karma Kagju (lub też Karma Kamtsang) jest Gjalłang Karmapa. "Karmapa” znaczy uosobienie aktywności wszystkich Buddów, czy też „ten, który wypełnia aktywność Buddów”. Tybetańska tradycja buddyzmu utrzymuje, że wielcy przebudzeni nauczyciele potrafią świadomie kontrolować sposób ponownego przyjścia na świat, by w ten sposób kontynuować swą działalność dla pożytku istot i nauk. To właśnie pierwszy Karmapa, Dusum Khjenpa zainicjował tradycję odnajdywania inkarnacji lamów w Tybecie. Od jego śmierci w roku 1193 kolejni Karmapowie powracali w ciele przejawienia (skr. nirmanakaja), odgrywając niezwykle istotną rolę w utrzymywaniu i popularyzowaniu nauk buddyjskich w Krainie Śniegu.

Gyalwang Karmapa is the supreme head of the Karma Kagyu school of Tibetan Buddhism. Karmapa means the embodiment of all the activities of the buddhas, or the one who carries out buddha-activity. In the Tibetan tradition, great enlightened teachers are said to be able to consciously control their rebirth in order to continue their activity for the benefit of all sentient beings. The first Karmapa, Dusum Khyenpa, was the first of the great Tibetan masters to establish an incarnating lineage. Since his death in 1193, successive Karmapas have incarnated in this form of manifestation body (Skt. nirmanakaya), for sixteen lifetimes so far, and all have played a most important role in preserving and promulgating the Buddhist teachings of Tibet.

Image

J. Ś. XVII Karmapa uważany jest za trzeciego, po Dalajlamie i Panczenlamie, najważniejszego przywódcę buddyzmu tybetańskiego. Po uciecze z Tybetu do Indii, gdzie otrzymał status uchodźcy, zamieszkał w Dharamsali na przedgórzu Himalajów, w pobliżu rezydencji J. Ś. Dalajlamy, z którym utrzymuje bardzo bliski kontakt. Karmapa zdecydowanie popiera postawę „drogi środka” duchowego przywódcy Tybetańczyków, która pozwala podtrzymywać dialog z Chinami, sam jednak nie uczestniczy aktywnie w życiu politycznym Tybetu. Jego działalność skupia się głównie na kultywowaniu i promowaniu podstawowych buddyjskich zasad mądrości, współczucia i współzależności oraz konfrontowaniu ich z codziennością współczesnego, zglobalizowanego świata. Jako lider jednej z najważniejszych szkół buddyzmu tybetańskiego, XVII Karmapa uosabia 900-letnią tradycję, którą z pełną odpowiedzialnością reprezentuje, a zarazem w coraz większym stopniu skupia się na problemach XXI wieku.

Polska strona Gjalłanga Karmapy:
17karmapa.pl

Pielęgnując współczucie

Pobierz PDF