Image

Główni Nauczyciele

Image
Główni Nauczyciele

Khencien Tsultrim Gjamtso Rinpocze jest jednym z najwybitniejszych nauczycieli tradycji Kagju buddyzmu tybetańskiego. Wielki uczony i mistrz medytacji, upowszechniał dharmę na całym świecie. Rinpocze trzykrotnie odwiedził Polskę i zgodził się na założenie tu ośrodka, który kontynuowałby jego styl praktyki. Nadał mu nazwę: Karma Dechen Chöling (Pełen Szczęścia Ośrodek Dharmy Karma Kagju).

Dzogczen Ponlop Rinpocze jest głównym uczniem Khenciena Tsultrim Gjamtso Rinpocze oraz Patronem Duchowym Karma Dechen Chöling. Uznawany jest za jednego z czołowych uczonych swojego pokolenia w tradycji Ningma i Kagju. Cechuje go przenikliwy intelekt, poczucie humoru i przejrzysty styl nauczania. Rinpocze mieszka w Seattle w Stanach Zjednoczonych, gdzie założył Nalandabodhi, międzynarodową sieć ośrodków dharmy.

Khenchen Tsultrim Gjamtso Rinpocze is one of the most remarkable teachers of Kagyu school of Tibetan Buddhism. Being a great scholar and meditation master, he used to travel extensively to many buddhist centers around the world.  Rinpoche visited Poland three times and gave his permission to create a center, which would follow his style of practice. He also gave the center its name: Karma Dechen Chöling (Blissful Dharma Center of Karma Kagyu).

Dzogczen Ponlop Rinpocze is the main student of Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche and Spiritual Director of Karma Dechen Chöling. Rinpoche is a widely celebrated Buddhist teacher, regarded as a leading scholar of his generation of both Nyingma and Kagyu schools. Rinpoche lives in Seattle, USA, where he founded Nalandabodhi, an international community of Dharma centers.

Image
Khencien Tsultrim Gjamtso Rinpocze

Na początku lat dwudziestych trenował jako jogin w Tybecie z lokalnym joginem zwanym Zopa Tharchin. Swoje młodzieńcze lata spędził na odosobnieniu w górach, do czasu kiedy jego nauczyciel powiedział mu, aby zaczął studiować na rzecz innych. W 1960 roku, po komunistycznej inwazji na Tybet, Khenpo Rinpocze uciekł do Indii. Spędził wiele lat w Bhutanie jako wędrowny jogin. W 1975 roku został poproszony przez XVI Karmapę, głowę tradycji Kagju, aby został opatem głównego centrum Kagyu we Francji. Jednakże Khenpo poprosił, aby mógł dalej podróżować i pomagać ludziom na całym świecie. Od tamtego czasu, prowadząc niezwykle proste, „bezdomne” życie, stał się mistrzem nie-przywiązania. Wielokrotnie odmówił przyjęcia nieruchomości do budowy centrów buddyjskich i regularnie oddaje wszystkie swoje pieniądze na ten cel. Khenpo Rinpocze reprezentuje beztroski żywot jogina, spontaniczny śpiew pieśni realizacji, gdziekolwiek idzie, poświęca się wyłącznie dla dobra innych.

Jako sławny uczony, Rinpocze wyróżniał się w filozoficznej debacie. Zawsze pragnął zwrócić umysły swoich przeciwników i uczniów, na doświadczenia wewnętrzne, a nie błądzenie w intelektualnych fabrykacjach. XVI Karmapa mianował go głównym nauczycielem (Khenpo) pierwszej sziedry kagju (uniwersytetu klasztornego) założonej w klasztorze Rumtek w Sikkimie. Przekazał swoją wiedzę o Dharmie wielu tulku tradycji Kagju, między innymi Dzogczenowi Ponlopowi Rinpocze i Sangje Njenpie Rinpocze. Jest również jednym z nauczycieli obecnego, XVII Karmapy.

Słowa Dharmy • Words of Dharma
Image
Image
Dzogczen Ponlop Rinpocze

urodził się w 1965 roku w klasztorze Rumtek (Dharma Czakra) w Sikkimie (Indie). J. Ś. XVI Gjalłang Karmapa przepowiedział rodzicom jego narodziny jeszcze przed poczęciem. Jego ojcem był Damczo Jongdu, Sekretarz Generalny J. Ś. XVI Karmapy, a matką – pochodząca z rodziny intelektualistów i artystów – Lekszej Drolma. Po przyjściu chłopca na świat J. Ś. Karmapa, głowa linii Kagju buddyzmu tybetańskiego, natychmiast rozpoznał w nim siódmego w linii inkarnacji Dzogczena Ponlopa i intronizował go w klasztorze Rumtek w 1968 roku.

Bardzo wcześnie Rinpocze otrzymał schronienie buddyjskie i ślubowanie bodhisattwy od Jego Świątobliwości i został wyświęcony na mnicha w 1974 roku. Przyjął większość nauk buddyjskich i inicjacji w tradycji Kagju i Ningma od J. Ś. XVI Gjalłanga Karmapy i J. Ś. Dilgo Khjence Rinpocze. Rinpocze studiował także i otrzymał wiele przekazów od Alaka Zenkara Rinpocze, Thrangu Rinpocze, Tulku Ogjena Rinpocze, Kalu Rinpocze i wielu innych mistrzów. Głównym nauczycielem Rinpoczego jest Khenpo Tsultrim Gjamtso Rinpocze, wielce szanowany wędrowny jogin naszych czasów.

W wieku dwunastu lat rozpoczął studia filozofii buddyjskiej w szkole podstawowej w Rumteku. W roku 1980 Rinpocze po raz pierwszy odbyło podróż do Europy, USA, Kanady i Południowo-Wschodniej Azji z XVI Karmapą. Służąc jako asystent Jego Świątobliwości, udzielał nauk i uczestniczył w licznych ceremoniach wykonywanych podczas tej podróży. W 1981 roku podjął naukę w Instytucie Wyższych Studiów Buddyjskich Karma Śri Nalanda w klasztorze Rumtek, filii Uniwersytetu Sampurnanant Sanskrit w Waranasi, w Indiach. Otrzymał tradycyjne wykształcenie w zakresie filozofii buddyjskiej, psychologii, logiki i debaty.

Rinpocze pracował w studenckiej opiece społecznej Instytutu przez trzy lata. Został głównym bibliotekarzem nowej biblioteki Instytutu. Był redaktorem naczelnym Nalandakirti Journal i corocznego wydawnictwa prezentującego zarówno wschodnie jak i zachodnie poglądy buddyjskie. W maju 1990 zdał egzaminy w Instytucie i otrzymał tytuł Ka-rabdziampa oraz Aczarji – mistrza filozofii buddyjskiej Uniwersytetu Sampurnanant Sanskrit w Waranasi. Ka-rabdziampa znacz dosłownie „ten z nieprzesłoniętą wiedzą pochodzącą z pism”. Ten tradycyjny tytuł w Kagju jest odpowiednikiem tytułu gesze z tradycji Gelug. Następnie Rinpocze ukończył kursy w języku angielskim oraz studia porównawcze religii na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Image
Image

Zachowanie Linii i Nauczanie

Rinpocze dużo podróżuje i naucza w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Od 1990 każdego roku okrąża ziemię, naucza i wspiera ośrodki buddyjskie na całym świecie. Nadzoruje centra w Europie i Ameryce Północnej, zajmujące się studiowaniem i medytacją. Aktywnie działa na rzecz rozwoju i adaptacji tradycyjnego buddyjskiego wykształcenia wśród zachodnich studentów. W celu łączenia technologii komputerowych i tradycyjnych tybetańskich studiów, Rinpocze założył w 1994 Nitartha International – organizację edukacyjną z siedzibą w Nowym Jorku. Nitartha wykorzystuje technologie informatyczne we wspomaganiu studiów tybetańskich i kształceniu oraz zachowaniu starożytnej literatury Tybetu w formie elektronicznej. Wspiera także tworzenie witryn internetowych dla licznych projektów dharmicznych, na przykład Nalandabodhi.org.

W 1996 roku wspierał założenie Instytutu Nitartha w Ameryce Północnej, koncentrującego się na programach studiowania buddyzmu, w których Rinpocze jest głównym nauczycielem. Od 1996 roku Rinpocze z wykładami filozofii i języka odwiedza także Uniwersytet Naropy w Boulder w Kolorado.

W roku 1997, celem zachowania prawdziwej linii szkół Ningma i Kagju, Rinpocze założył Nalandabodhi. W roku 1998, na prośbę J. Ś. XVII Gjalłanga Karmapy, został dyrektorem Instytutu Kamalasila w Niemczech.

W 2003, za radą Kenczena Tsultrim Gjamtso Rinpocze, założył Nalanda West, nowe międzynarodowe centrum Nalandabodhi w Seattle, miejsce dla nauk i przekazu czystej mądrości buddyzmu na zachód.

Współczesny Umysł, Starożytna Mądrość

Rinpocze piastuje także ważną funkcję w liniach Ningma i Kagju. Jako opat klasztoru Dzogczen, Rinpocze jest wysokiej rangi mistrzem Ningmapy. Ponadto w 1979 roku w Rumteku (Sikkim, Indie) J. Ś. XVI Karmapa, głowa linii Kagju, formalnie ustanowił i oficjalnie ogłosił VII Ponlopa Rinpocze jednym z dzierżawców linii Karma Kagju i synem serca J. Ś. Karmapy.

Image

Khencien Tsultrim Gyamtso Rinpoczze:
www.ktgrinpoche.org

Biografia PDF
Biografia Dzogczena Ponlopa Rinpocze