Dwie prawdy – EBOOK

20,00 

Wyjaśnienia na temat poglądu głównych filozoficznych szkół buddyzmu.

Książka przedstawia pogląd najważniejszych szkół filozoficznych buddyzmu śrawakajany oraz mahajany: wajbasziki, sautrantiki, cittamatry oraz madhjamaki. Szczególnym tematem zawartych w niej wykładów jest sposób, w jaki szkoły te wyjaśniają jedno z podstawowych zagadnień buddyjskiego poglądu na naturę rzeczywistości: pojęcia dwóch prawd względnej i ostatecznej.

Materiał zamieszczony w książce stanowi treść wykładów wygłoszonych w listopadzie 1995 r. w Szczecinie. Pozycja ta jest świetnym uzupełnieniem poglądu przedstawionego w “Stopniach medytacji pustki” Khenpo Tsultrima Gyamtso Rinpoczego.

Jim Scott – tłumacz kanonicznych dzieł buddyzmu znany z aranżacji pieśni tybetańskiego jogina Milarepy. Naucza na całym świecie, m.in. w Europie, USA czy klasztorze Pullahari w Nepalu. W Polsce od prawie 40 lat prezentuje nauki tradycji Kagyu i Ningma.

Autor: Jim Scott
Ilość stron: 127
Format: MOBI, EPUB, PDF