Słońce mądrości – EBOOK

25,00 

“Słońce mądrości. Nauki spisane na podstawie Zasadniczej Mądrości Środkowej Ścieżki Szlachetnego Nagardżuny” to komentarz do klasycznego tekstu wyjaśniającego buddyjskie nauki o naturze zjawisk i pustki. 

Zasadnicza Mądrość Środkowej Ścieżki została napisana w drugim wieku n.e. i jest jednym z najważniejszych dzieł Nagardżuny, jednego z pionierów komentowania nauk Buddy, na temat poglądów Madjamaki i Środkowej Ścieżki. Głębokie analizy zawarte w tym dziele wnikliwie studiowali i analizowali urzeczywistnieni mistrzowie tradycji buddyzmu indo-tybetańskiego.

Tekst Nagardżuny wraz z komentarzami wielkiego współczesnego mistrza Mipama Rinpoche posłużył Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze do wyjaśnienia najważniejszych zwrotek każdego rozdziału tego tekstu. Książka ta ukazuje współczesnym uczniom znaczenie głębokich nauk oraz sposób ich praktycznego wykorzystania, przynoszącego powszechny pożytek.

Autor: Khenpo Tsultrim Giamtso Rinpocze
ISBN: 83-922317-0-8
Ilość stron: 220
Format: MOBI, EPUB, PDF