Image

Studia Study

Program studiów buddyjskich w Karma Dechen Chöling jest wielopoziomowy i wieloelementowy. Nauczyciele przedstawieni poniżej, którzy regularnie prowadzą seminaria w KDC (tłumaczone na j. polski), omawiają indywidualnie dobierane teksty z zakresu filozofii i praktyki buddyjskiej. Dodatkowo, powiązany z KDC Instytut Marpy w Polsce, organizuje Wyższe Studia Buddyjskie oparte na programie Nitartha Institute, który odzwierciedla curriculum buddyjskich szkół monastycznych (sziedra), dostosowane do uczniów z Zachodu.

The study program od Karma Dechen Chöling  covers many levels and elements. The teachers presented below, who offer seminars in KDC on a regular basis, teach on individually chosen texts of buddhist philosophy and practice. Additionally Marpa Institute in Poland, associated with the center, organizes Higher Buddhist Studies following program of Nitartha Institute. It reflects curriculum of monastic universities (shedra), adapted for students of the West.

Jim Scott

Jim Scott od swoich najmłodszych lat poświęcił się kontemplacji życia, najpierw jako chrześcijański mnich w klasztorze trapistów, następnie jako student filozofii w Kolegium Św. Jana i ostatecznie jako student i praktykujący w szkole karma kagju, podążając przez 30 lat dookoła świata za Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze.

Kiedy Khenpo Rinpocze po raz pierwszy przyjechał na Zachód w 1977 r. na życzenie i w towarzystwie J. Ś. XVI Karmapy Rangdziunga Rigpe Dorje, Jim był szczęśliwcem który znalazł się w pierwszej grupie studentów podążających za Rinpocze.

Khenpo Rinpocze zachęcał adeptów Dharmy na całym świecie do pogłębiania wiedzy poprzez studiowanie klasycznych tybetańskich tekstów, jak czyniono w Tybecie od pokoleń. Podążając za przykładem Rinpoczego, Jim przekazuje nauki na temat stopni medytacji pustki oraz omawia tradycyjne teksty szkoły karma kagju. Będąc członkiem Marpa Translation Committee tworzy angielskie przekłady filozoficznych traktatów buddyjskich a także stał się cenionym znawcą pieśni Milarepy, które zarówno tłumaczy jak i komponuje do nich melodie.

Uznając wysoki poziom wiedzy Jima Khenpo Rinpocze wskazał na niego jako jednego z głównych nauczycieli dla polskich uczniów.

Image
Image
Image
Image
Image
Jim Scott

Aczarja Lama Kelzang Łangdi urodził się w Bhutanie w 1970 roku. W latach 1989-2001 studiował w Instytucie Karma Szri Nalanda w Rumteku w Sikkimie, gdzie otrzymał tytuł aczarji, czyli magistra filozofii buddyjskiej. 

W 1995 roku zaczął nauczać młodszych studentów Instytutu. Otrzymał wiele nauk dotyczących poglądu i praktyki Dharmy od takich mistrzów Kagju, jak J.E. Gjaltsab Rinpocze, Sangje Njenpa Rinpocze, Dzogczen Ponlop Rinpocze. 

Na początku 2004 roku Lama Kelzang Łangdi rozpoczął pracę nauczyciela w Instytucie Nitarthy w Seattle w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal gościnnie naucza raz w roku. W 2004 roku został także rezydującym lamą w Instytucie Kamalaszila w Niemczech, gdzie nadal mieszka. Do jego głównych obowiązków należy prowadzenie kursów medytacyjnych i  odosobnień.

Lama Kelzang naucza w różnych ośrodkach buddyjskich w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii i w Polsce. Chętnie też przyjmuje zaproszenia na prywatne spotkania, by rozmawiać o praktyce medytacyjnej i rozwoju duchowym. 

Karl Brunnholzl

Khenpo dr Karl Brunnhölzl urodził się w Monachium, w Niemczech. Po ukończeniu studiów medycznych pracował jako lekarz. W 1984 roku przyjął schronienie buddyjskie a w 1990 r. ukończył pięcioletnie studia z zakresu buddyjskiej filozofii w niemieckim Kamalashila Institute, otrzymując tytuł nauczyciela dharmy (tyb. skyor dpon). Począwszy od 1988 roku, uczył się języka tybetańskiego w Marpa Institute For Translators w Kathmandu (Nepal), którego dyrektorem był Khenpo Tsultrim Gjamco Rinpocze. Na uniwersytecie w Hamburgu studiował tybetologię, buddologię i sanskryt. Od 1989 roku mitra Karl zajmuje się przekładami klasycznych tekstów tybetańskich, jest też nauczycielem buddyzmu w Europie, Indiach i Nepalu. Od 1999 r. jest także jednym z głównych tłumaczy i nauczycieli w Nitartha Institute w USA, Kanadzie i Niemczech. Poza tym w latach 2000-2007 regularnie nauczał w Gampo Abbey’s Vidyadhara Institute.

Mitra Karl jest autorem wielu książek o buddyzmie: The Center of the Sunlight Sky, Straight from the Heart, In Praise of Dharmadhātu, Luminous Heart, Gone Beyond (2 vols.), Groundless Paths, The Heart Attack Sutra, Mining for Wisdom within Delusion, Indian „gzhan stong pas” and the Beginning of Tibetan gzhan stong. Nakładem wydawnictwa Instytutu Marpy w języku polskim dotychczas ukazały się Sutra zawału serca oraz Przegląd pięciu tekstów Maitrei. Promienie słońca otwierające kwiat lotosu mahajany.

Image
Image
Image
Image
Image

W 1986 roku mitra Karl spotkał Dzogczena Ponlopa Rinpocze, który pierwszy raz nauczał w Europie. W kolejnych latach podróżując po Europie, Nepalu, Kanadzie i USA otrzymał od rinpoczego nauki i złożył śluby pratimoksza. Był on osobistym tłumaczem Dzongczena Ponlopa Rinpocze w trakcie jego wizyt w Europie w latach 1999-2005. W 2005 roku został mianowany jednym z pięciu zachodnich nauczycieli Nalandabodhi* i otrzymał tytuł „mitra”.

W 2006 roku mitra Karl przeprowadził się do Seattle w USA, gdzie pracujał jako tłumacz języka tybetańskiego w Tsadra Foundation. Obecnie tworzy programy i prowadzi kursy w Nalandabodhi, spotkania i weekendowe kursy w ośrodku Nalanda West, naucza wybranych aspektów wadżrajany i mahamudry. Wykłada również podczas weekendowych seminariów Nitartha Institute w ośrodkach Nalandabodhi w USA, Kanadzie, Meksyku i wielu innych miejscach, także w Polsce.

Wspólnie z innymi nauczycielami Nalandabodhi, Karl Brunnhölzl nadzoruje ścieżkę nauczania hinajany i mahajany oraz współtworzy materiały do kursów wadżrajany. Główne zainteresowania mitry Karla dotyczą nauk mahamudry, jogaczary, natury Buddy. Stara się on także przybliżać współczesnym zachodnim odbiorcom nauki karmapów i innych wielkich nauczycieli linii kagju. 

Mitraw 2005 roku, Dzogczen Ponlop Rinpocze mianował grupę swoich długoletnich uczniów nauczycielami Nalandabodhi. Każdemu z nich nadał tytuł „mitra”. Wyraz ten pochodzi od sanskryckiego kalyanamitra, co oznacza duchowego przyjaciela. 

*Nalandabodhi – sangha Dzogczena Ponlopa Rinpocze, a także stworzony przez niego kompletny program nauczania, obejmujący zarówno studiowanie, medytację i praktykę uważności. Reprezentuje podejście zakorzenione w tradycji wadżrajany buddyzmu tybetańskiego, koncentruje się na rozpoznaniu naszej prawdziwej natury. W Polsce Nalandabodhi ma siedzibę w ośrodku Karma Dechen Choling w Warszawie.

Jim Scott

Jane Pathan Friedewald jest uczennicą Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpocze, od którego otrzymała przekaz wielu praktyk. Jane jest tłumaczem kanonu buddyjskiego z j. tybetańskiego i sanskrytu. Swoją osobą pokazuje jak niezwykłe rezultaty daje staranne wykształcenie buddyjskie połączone z wytrwałą praktyką medytacji. Odwiedza Polskę z wykładami i instrukcjami do praktyki buddyjskiej od 1993 roku.

Image
Image