Wprowadzenie do klarownego myślenia

Lukasz

Zapraszamy na wykład Jirki Hladiša z Instytutu Wyższych Studiów Buddyjskich Nitartha, który opowie o znaczeniu klarownego myślenia w praktyce buddyjskiej.  Jirka Hladiš od 1997 r. studiuje pod kierunkiem Dzogczena Ponlopa Rinpoczego, a od 2002 r. jest wykładowcą Instytutu Wyższych Studiów Buddyjskich Nitartha. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice w Pradze a także studia buddyjskie Uniwersytetu Naropa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą możliwości … Read More

Kurs klarownego myślenia i debaty w stylu tybetańskim

Lukasz

Zapraszamy na kurs logiki buddyjskiej dla początkujących połączony z wprowadzeniem do debaty w stylu tybetańskim. To możliwość rozpoczęcia studiów buddyjskich prowadzonych w j. polskim.  Kurs organizuje Instytut Wyższych Studiów Buddyjskich Nitartha założony przez Dzogczena Ponlopa Rinpoczego. Działający w USA i Europie instytut umożliwia studentom z Zachodu zgłębianie buddyzmu tybetańskiego, oferując studia oparte na modelu tybetańskich uniwersytetów monastycznych tradycji Kagju i … Read More

Praktyka medytacji pustki

Lukasz

Zapraszamy na sesje medytacji pustki, które od lutego odbywać się będą w Warszawie i online. Medytacja pustki jest stopniową ścieżka rozwijania poglądu i medytacji wiodąca przez kolejne aspekty nauk Buddy. Składa się na nią seria praktyk prowadzących do doświadczenia natury rzeczywistości nazywanej w buddyzmie pustką (sanskr. sunyata).  Budda nauczał, że wszystko, co uważamy za namacalne i solidne, to w rzeczywistości … Read More

20-22.01 • Kurs medytacji pustki: Przekroczyć dualizm

Lukasz

20 stycznia w KDC rozpocznie się kurs medytacji pustki, który będzie kontynuowany przez cały 2023 r. To okazja, aby zapoznać się z filozofią buddyjską a także praktyką medytacji.  Medytacja pustki jest stopniową ścieżką rozwijania poglądu i medytacji rozpowszechnioną na Zachodzie przez Khenpo Tsultrima Gyamtso Rinpoczego. Składa się na nią seria praktyk, które prowadzą do doświadczenia natury rzeczywistości nazywanej pustką (sanskr. … Read More

06.06 • Wpływ praktyki duchowej na proces umierania

Lukasz

Zapraszamy na wykład dr Hanne Bess Boelsbjerg z Uniwesytetu w Aarhus (Dania), która opowie o wpływie praktyk duchowych na doświadczenia towarzyszące umieraniu.  Dr Hanne Bess Boelsbjerg jest naukowczynią z departamentu medycyny klinicznej Uniwersytetu w Aarhus. Prowadzone przez nią badania mają pomóc klinicystom w poprawie jakości życia pacjentów paliatywnych. Boelsbjerg naukowo zajmuje się zmianami poznawczymi zachodzącymi u pacjentów onkologicznych oraz u … Read More

15-16.05 • Kurs medytacji pustki: Środkowa droga

Lukasz

Zapraszamy na kolejny kurs medytacji pustki z Jimem Scottem.  Budda nauczał, że wszystko, co uważamy za solidne i namacalne, to w rzeczywistości nietrwałe zjawiska manifestujące się w zależności od przyczyn i warunków. Umysł, który przestaje chwytać się nietrwałych zjawisk, ma szansę uwolnić się od cierpienia. Taki jest cel serii praktyk praktyk medytacyjnych, które prowadzą do doświadczenia natury rzeczywistości nazywanej pustką … Read More

4-6.12 • Kurs medytacji pustki: “Tylko umysł”

admin

Zapraszamy na kolejny kurs stopniowej medytacji pustki z Jimem Scottem. Jego tematem będzie cittamarta – buddyjska doktryna “tylko umysłu”.  Cittamatra (nazywana także jogaczarą) jest szkołą filozoficzną, który wywodzi się z nauk Ari Maitrei. Rozwinęła się w IV w. n.e. w Indiach. Dziś jogaczara – obok “Środkowej ścieżki” – jest główną doktryną buddyzmu Mahajany. Zgodnie z cittamatrą wszytko, czego doświadczamy, jest … Read More

16-18.10 • Kurs stopniowej medytacji pustki

admin

Zapraszamy na kurs stopniowej medytacji pustki w Warszawskim Ośrodku Buddyjskim Karma Dechen Choling. Medytacja pustki jest serią praktyk medytacyjnych, które prowadzą do doświadczenia natury rzeczywistości nazywanej pustką (sanskr. sunyata). Budda nauczał, że wszystko, co uważamy za solidne i namacalne, to w rzeczywistości nietrwałe zjawiska manifestujące się w zależności od przyczyn i warunków. Umysł, który przestaje chwytać się nietrwałych zjawisk, ma … Read More