Studia Kontemplacja Medytacja

Studia Kontemplacja Medytacja


Studia Kontemplacja Medytacja

Karma Dechen Chöling jest ośrodkiem buddyzmu tybetańskiego działającym pod duchowym przewodnictwem Mistrzów szkoły Karma Kagyu. W KDC mają swoją siedzibę polskie biuro Karmapa Foundation Europe, Instytutu Marpy oraz warszawskie biuro Misji Buddyjskiej w Polsce. Skupiamy się na tworzeniu warunków do studiowania, kontemplacji i medytacji dla tej, a także innych tradycji buddyzmu. Zapraszamy nauczycieli oraz organizujemy wykłady i kursy medytacji. Opracowujemy i publikujemy otrzymywane nauki, organizujemy seminaria i konferencje poświęcone tematyce buddyjskiej. Udostępniamy również innym grupom salę do medytacji i kursów. W ośrodku mieści się biblioteka oraz czytelnia wydawnictwa Instytutu Marpy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej medytacji oraz zgłębiania nauk Dharmy.

Karma Dechen Chöling is a Tibetan Buddhist center operating under spiritual guidance of the masters of Karma Kagyu school. KDC is also a seat of the Polish branch of the Karmapa Foundation Europe, Marpa Institute in Poland as well as an office of Buddhist Mission in Poland. We are focused on creating conditions for studying and meditation for ours and also other buddhist traditions. We invite teachers and organize lectures and meditation classes. Occasionally we prepare publications for our courses, organize special seminars and buddhist conferences. Our meditation hall is available for other groups. Our center has a library and a reading rooms of the Marpa Institute and other publications. Everyone interested in Buddhism is welcome to join us for meditation and study of Dharma.

Image
Szkoła • School
Szkoła • School
Karma Dechen Chöling należy do szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, której najwyższym zwierzchnikiem jest J. Ś. XVII Karmapa, Ogjen Trinle Dordże.
Karma Dechen Chöling belongs to the Karma Kagju school of Tibetan buddhism, and it's supreme head is His Holiness the 17th Karmapa, Ogyen Trinley Dorje.
Dowiedz się więcej • Learn More
Image
Tradycja • Tradition
Tradycja • Tradition
Tradycja KDC opiera się na naukach wielkiego mistrza Karma Kagju, Khenciena Tsultrim Gjamtso Rinpocze i jego głównego ucznia, Dzogczena Ponlopa Rinpocze.
Tradition practiced at KDC draws from teachings of a great Karma Kagyu master, Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche, and his main student, Dzogchen Ponlop Rinpoche.
Dowiedz się więcej • Learn More
Wydarzenia • Events
Stały program KDC

Cotygodniowe zajęcia są odwoływane, jeżeli w tym samym czasie odbywają się wydarzenia specjalne.

czwartek • Thursday

18:00

buddyzm dla niebuddystów (CO DWA TYGODNIE)

sobota • Saturday

18:00

KURS JOGACZARY z Karlem brunnholzlem 

Niedziela • Sunday
19:00

Wprowadzenie do buddyzmu
(pierwsza niedziela miesiąca
kawiarnia KDC)

Program zajęć jogi znajdziesz tutaj.

Wybrane publikacje Instytutu Marpy
 • Karmapa: 900-lecie
  Karmapa: 900-lecie
 • Sutra zawału serca
 • Sutra Lankawatara
  Sutra Lankawatara
 • Światło na wskroś
  Światło na wskroś
 • Sutra zawału serca
 • Twój wybór
 • Magazyn Bodhi
 • Przyszłość jest teraz
 • Magazyn Bodhi: szkoła njingma
 • Przegląd pięciu tekstów Maitrei
 • Na ścieżce współczucia
 • Magazyn Bodhi
 • Mnich i filozof
 • Nyndro na dzisiejsze czasy

Drukowane wydania wszystkich publikacji: Instytut Marpy w Polsce

Wydania elektroniczne wybranych pozycji: dharmaebooks.org