Majówka z medytacją: Jak praktykować uważność

admin

Na początku maja zapraszamy na kurs kontemplacji i medytacji buddyjskiej, który poprowadzi Jane Pathan Friedewald.  Jane Pathan Friedewald od kilkudziesięciu jest uczennicą Khenpo Tsultrima Gyamtso Rinpoczego i tłumaczką tybetańskiej literatury buddyjskiej. W swoich studiach nad buddyzmem koncentruje się na zagadnieniach dotyczących medytacji, zarówno w jej teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie. Polskę odwiedza od 1993 r., ucząc buddyzmu i medytacji.  W … Read More

Ceremonia schronienia i kurs medytacji: Cztery podstawy uważności

admin

Zapraszamy na kurs praktyki uważności i ceremonię schronienia, które w dniach 22-24 marca 2024 r. poprowadzi Aczarja Lama Kelzang Wangdi. Aczarja Lama Kelzang Wangdi jest lamą rezydentem w europejskiej siedzibie Karmapów – Instytucie Studiów Buddyjskich i Medytacji Kamalashila w Niemczech. To doświadczony nauczyciel, który przez dziewięć lat studiował filozofię buddyjską na uniwersytecie Karma Śri Nalanda w Rumteku (Sikkim), a później … Read More

Meditation on Emptiness Course – The Middle Way

admin

Please join us for the January Meditation on Emptiness course with Jim Scott. Meditation on Emptiness is a gradual path of study, contemplation on meditation on the Buddha’s teaching leading to the experience of the nature of reality, which in Mahayana Buddhism is called emptiness (Sanskrit: sunyata). It was taught extensively in the West by the Karma Kagyu master Khenpo … Read More

Kurs medytacji pustki: Środkowa Droga

admin

Zapraszamy na kurs stopniowej medytacji pustki z Jimem Scottem, który w dniach 26-28 stycznia odbędzie się w Warszawie i online. Medytacja pustki jest stopniową ścieżką studiowania, kontemplowania i medytowania nad naukami Buddy, która umożliwia stopniowe odkrycie natury rzeczywistości nazywanej w buddyzmie Mahajany pustką (sanskr. sunyata).  Budda nauczał, że wszystko, co uważamy za solidne i namacalne, to w rzeczywistości nietrwałe zjawiska … Read More