Biblioteka

Księgarnia Bookstore

Image
Karma Kagju

Wydawnictwo Instytutu Marpy publikuje różnorodne materiały związane z naukami Dharmy: przekłady źródłowych tekstów buddyjskich, nauki i komentarze współczesnych nauczycieli oraz wydania prezentujące buddyzm w nietradycyjnej formie, np. podręczniki, powieści, badania naukowe czy książki dla dzieci.